Kancelaria

Komornik Sądowy, zwany dalej ?komornikiem? jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Dz.U.97.133.882 Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sadowych, a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne, np. opróżnienie lokalu z nieruchomości lub osób (eksmisja), wydanie nieruchomości,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzeniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sadowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzanie sądu lub prokuratora,
  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych

Komornik sądowy Mariusz Chojnicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki Kancelaria Komornicza w Ostrowi Mazowieckiej

ul Grota Roweckiego 3 07-300 Ostrów Maz. (II piętro)

tel. 29 644 09 44 fax. 29 644 09 44

e-mail: ostrow.chojnicki@komornik.pl

adres: www.komornikostrow.pl

Rachunek bankowy:

PKO BP SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko (ew. nazwę firmy).

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII:

poniedziałek: godz. 8.00 - 17.00

wtorek-piątek: godz. 8.00 - 16.00

Dzień przyjęć interesantów przez Komornika:

poniedziałek: godz. 9.00 -17.00

Kasa czynna:

w godzinach pracy Kancelarii

Obecne Licytacje

Licytacja Nieruchomości

Licytacja Ruchomości