• Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodznie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) ze zm. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego.

  • Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodznie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) ze zm. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego.

  • Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Zgodznie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) ze zm. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego.

Komornik

mapka

Komornik sądowy Mariusz Chojnicki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Mariusz Chojnicki Kancelaria Komornicza w Ostrowi Mazowieckiej

ul Grota Roweckiego 3 07-300 Ostrów Maz. (II piętro)

tel. 29 644 09 44 fax. 29 644 09 44

e-mail: ostrow.chojnicki@komornik.pl

adres: www.komornikostrow.pl

Rachunek bankowy:

PKO BP SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko (ew. nazwę firmy).

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII:

poniedziałek: godz. 8.00 - 17.00

wtorek-piątek: godz. 8.00 - 16.00

Dzień przyjęć interesantów przez Komornika:

poniedziałek: godz. 9.00 -17.00

Kasa czynna:

w godzinach pracy Kancelarii

Obecne Licytacje

Licytacja Nieruchomości

Licytacja Ruchomości